Tel. +387(0)33 20 58 59 e-mail: inlearn@credi.ba

OBUKE

 • Pružanje informacija o mogućnostima djelovanja na određenim dijelovima tržišta
 • Umrežavanje kompanija i trening centara bazirana na potrebama koje su generisane na tržištu rada kao i istraživanjima potreba poslodavaca
 • Uspostavljanje saradnje sa trening centrima u ranoj fazi razvoja, koji su prepoznati kao potencijal za djelovanje na tržištu
 • Podrška umrežavanju kompanija sa trening centrima u cilju obuke uposlenika
 • Pružanje konsultativnih usluga u cilju pronalaska rješenja za transformaciju poslovanja u skladu sa potrebama tržišta
 • Organizacija treninga za menadžere s ciljem kreiranja planova za razvoj uposlenika
 • Edukacije za pripremu EU projektnih aplikacija
 • Organizacija treninga za kreiranje plana finansijske održivosti trening centra
 • Jačanje kapaciteta SMEs za pristup fondovima koji će finansirati njihove održive poslovne ideje
 • Posredovanje u uspostavljanju saradnje javnih službi i trening centara u cilju neformalnog obrazovanja odraslih
 • Unaprijeđenje vještina zaposlenika javnih institucija
 • Organiziranje treninga o unaprijeđenju kvaliteta usluga i programa javnih službi