Tel. +387(0)33 20 58 59 e-mail: inlearn@credi.ba

O NAMA

Poslodavci se susreću sa novim zadacima, potrebama tržišta rada kao i izazovima suvremenog doba, te im je podrška potrebna kako bi mogli unaprijediti kvalitetu svog poslovanja. S druge strane, neformalno obrazovanje odraslih je neophodno sredstvo koje može doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta i razvoju kvalifikovanih ljudskih resursa kao odgovorom na potrebe tržišta rada.

KO SMO MI?

InLearn je centar koji pruža podršku poslodavcima koji planiraju ili već imaju uspostavljen sistem za usavršavanje svojih kadrova iz specifičnih industrijskih grana. Ovo činimo i kroz umrežavanje kompanija sa javnih institucijama, međunarodnim organizacijama i akademskom zajednicom.

Naš cilj je da tržište rada omogući unaprijeđenje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba kroz različite vidove formalnog i/ili neformalnog obrazovanja.

KOJA JE NAŠA ULOGA?

Uloga InLearn centra se ogleda u mentorskoj podršci kompanijama koje u okviru svojih kapaciteta imaju razvijene potencijale za trening svojih i kadrova iz specifične oblasti industrijske grane. Jedan od naših prioriteta su kompanije koje namjeravaju osposobiti vlastite trening centre, a za taj korak im je potrebna stručna potpora. Također, InLearn centar obnaša ulogu partnera/fascilitatora u uspostavljanju saradnje između kompanija koje imaju potrebu za razvojem vještina svojih uposlenika i trening centara koje pružaju usluge obuke.

KOJA JE NAŠA MISIJA?

KOJA JE NAŠA VIZIJA?

Misija InLearn-a je da kroz podršku kompanijama, trening centrima i javnim institucijama promoviše neformalno obrazovanje kao svrsishodan način razvoja vještina za potrebe usklađivanja uvjeta tržišta rada i rasta konkurentnosti privrede.

InLearn nastoji postati prepoznat partner na tržištu rada koji doprinosi inicijativama cjeloživotnog učenja i naporima u priznavanju neformalnog obrazovanja u povećanju zapošljivosti i smanjenju nezaposlenosti na tržištu rada u BiH.