Tel. +387(0)33 20 58 59 e-mail: inlearn@credi.ba

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih je u mnogim zemljama prihvaćeno kao sastavni dio cjeloživotnog učenja. U obrazovanje odraslih spada čitav spektar formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja i učenja. Predmetom ovakvog obrazovanja mogu biti različite teme – od opće pismenosti i ključnih životnih vještina, preko sadržaja stručnog obrazovanja, pa sve do obiteljskog, građanskog ili ekološkog obrazovanja kao i mnogih drugih oblasti u zavisnosti od specifičnih potreba svake zemlje.

Iz navedenih razloga, obrazovanje odraslih kao sastavni dio cjeloživotnog učenja, smatra se najboljim odgovorom na ekonomske, društvene, kulturne, ekološke i druge izazove, a posebno kada je riječ o zemljama u razvoju. Tako je u mnogim EU zemljama usvojena cjelovita strategija cjeloživotnog učenja kao odgovor na Lisabonsku strategiju.

NBJ

Obrazovanje odraslih je sredstvo društvenog razvoja jer doprinosi socioekonomskom razvoju, privrednom rastu, razvoju demokratije, civilnom društvu, ekološkoj svijesti i kvaliteti života generalno. Osim toga, ono je i sredstvo ličnog razvoja jer se putem njega pojedinci osposobljavaju za preuzimanje profesionalnih i građanskih uloga. Odrasli koji su spremni da uče i rade na sebi i svojim sposobnostima, aktivniji su i imaju bolje mogućnosti i šanse za zapošljavanje, te postaju konkurentniji na tržištu rada.

Dinamika kretanja i uslova na tržištu rada mjereni osnovnim pokazateljima, te tekući trendovi i strukturni odnosi, ukazuju na ključne karakteristike tržišta rada u BiH kao što su:

  • visoka stopa dugoročne nezaposlenosti,
  • visoka stopa nezaposlenosti mladih,
  • neusklađenost ponude, potražnje i zaposlenosti,
  • značajno povećanje broja nezaposlenih diplomiranih studenata,
  • regionalne razlike u stopama nezaposlenosti
  • veliki broj ljudi koje je teško zaposliti.

Značajne disproporcije na tržištu rada pokazuju strukturnu neusklađenost između ponude i potražnje u dva glavna oblika :

  1. Postoji potražnja za radnom snagom sa specifičnim kvalifikacijama koje su deficitarne na tržištu rada,
  2. Postoji ponuda osoba s kvalifikacijama koje nisu potrebne.

Ovo dodatno uzrokuje činjenica da poslodavci, osim osnovnih kvalifikacija stečenih u redovnom obrazovanju, sve više zahtijevaju i druge vještine i kompetencije, kao i praktična znanja i vještine za nezavisno obavljanje poslova i zadataka u okviru profesije.

Obrazovanjem odraslih, odnosno procesima prekvalifikacije (promjena trenutnog zanimanja/kvalifikacije) i dokvalifikacije (sticanje dodatnih kvalifikacija) može se doprinijeti većem zapošljavanju osoba koje se ne mogu zaposliti u svom stručnom zanimanju zbog njegove suficitarnosti ili nemaju dovoljno vještina koje su potrebne tržištu rada. Iz tog razloga, obrazovanje odraslih se često opisuje kao “druga prilika” koja stoji odraslima na raspolaganju da utvrde vlastito znanje i sposobnosti ili da steknu nova znanja kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

Obrazovanje nam nudi ne samo znanje iz različitih oblasti i nauka, nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje i da se na taj način izgradimo kao ličnosti. Osim toga, obrazovanjem stičemo potrebne vještine kako bi mogli da obavljamo različite poslove, da istražujemo i činimo svijet boljim mjestom za život!