Tel. +387(0)33 20 58 59 e-mail: inlearn@credi.ba

PROMOCIJA DOBRIH PRAKSI Na osnovu uspjeha koje bilježe, primjere uspješnih modela obrazovanja odraslih
promovišemo kao potencijale za napredak.
Više o temi
ORGANIZACIONI MODELI


ZA TRENING CENTRE
Želite otvoriti trening centar? Potrebna Vam je podrška? Nudimo Vam stručnu podršku i obuke kako bi na tržište izašli
sa kvalitetnim i konkurentnim programom.
ANALIZA TRŽIŠNIH POTREBA Bazirano na administrativnim podacima i podacima iz realnog sektora
kreiramo trenutne analize i dugoročna predviđanja
Podrška kompanijama

Podrška kompanijama

InLearn pruža podršku kompanijama koje razmišljaju da osnuju vlastiti trening centar za obuku zaposlenika, uz mogućnost ponude usluga stručnog usavršavanja drugim kompanijama u industrijskom sektoru.

Podrška trening centrima

InLearn nudi stručnu pomoć već etabliranim trening centrima koji su razvijeni unutar kompanija ili kao nezavisne institucije, kroz umrežavanje i širok spektar usluga naših eksperata.

Podrška javnim institucijama

Podrška javnim institucijama

InLearn pruža podršku javnim institucijama u izmjenama politika vezanim za neformalno obrazovanje, te podršku u odlučivanju kako usmjeriti sredstva javnih budžeta u podršku zapošljavanju i aktivnim politikama na tržištu rada.

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Misija InLearn-a je da kroz podršku kompanijama, trening centrima i javnim institucijama promoviše neformalno obrazovanje kao svrsishodan način razvoja vještina za potrebe usklađivanja uvjeta tržišta rada i rasta konkurentnosti privrede.

InLearn nastoji postati prepoznat partner na tržištu rada koji doprinosi inicijativama cjeloživotnog učenja i naporima u priznavanju neformalnog obrazovanja u povećanju zapošljivosti i smanjenju nezaposlenosti na tržištu rada u BiH.

DETALJNIJE O NAMA

Novosti

Ako želite postati članom InLearn-a i sarađivati sa nama